Træningscentrets bestyrelse:

Formand: Michael Plesner Østergaard

Næstformand: Anette Saatterup Pedersen

Kasserer: Ulla Schmidt

Sekretær: Jeppe Søndergaard

Medlem: Claus Eg 

Aktiv suppleant: Johnny Vogt

Aktiv suppleant:  Irene Damgaard