Træningscentrets bestyrelse:

Formand: Michael Plesner Østergaard

Næstformand: Anette Saatterup Pedersen

Kasserer: Irene Damgaard

Sekretær: Jeppe Søndergaard

Medlem: Claus Eg 

Aktiv suppleant: Mia Geilager Morsing

Aktiv suppleant: Sussy Ann Engsted Hansen